Actie, plezier & avontuur

reserveren

Voorwaarden scooterhuur

Artikel 1. Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en dit te controleren voor vertrek. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd. Indien zich technische problemen voordoen tijdens de rit wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal indien beschikbaar een vervangende scooter bezorgen. Indien niet mogelijk zal de verhuurder het verhuurbedrag minus de verstreken periode terug betalen aan de huurder voor deze ene scooter.

Artikel 2. Huurder en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels. Alle deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs categorie AM of B en moeten deze op dag van huur kunnen tonen.

Artikel 3. Het is niet toegestaan om:

 • De scooter zwaarder te belasten dan 150 kg,

 • Op onverharde wegen te rijden,

 • Met de scooter te racen en onderling een wedstrijd te houden,

 • Aan derden in bruikleen of onderhuur af te staan,

 • Met meer dan twee personen op de scooter plaats te nemen,

Artikel 4. De scooter wordt met een volle tank benzine door de verhuurder geleverd, bij terugkomst dient de huurder de scooter ook weer met een volle tank af te leveren. Indien de huurder hier in gebreke blijft zal een extra heffing van €12,50 per scooter in rekening gebracht worden.

Artikel 5. De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst te allen tijden te ontbinden zonder opgaaf van reden en zonder rechterlijke tussenkomst.

Artikel 6. De huur is op eigen risico van de huurder en zijn eventuele medehuurders. De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel toegebracht aan zichzelf of derden. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de huurder en geven de verhuurder het recht om de bekeuring op de huurder te verhalen.

Artikel 7. Bij diefstal of vermissing van de scooter zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de vervangingskosten.

Artikel 8. De huurder dient voor aanvang van de verhuur het totale bedrag inclusief borg overgemaakt te hebben op IBAN NL62 KNAB 0729 7561 73 t.n.v. Outdoor Overloon of vertrek contant te betalen. Bij terugkomst van de scooter wordt de borg terugbetaald tenzij er schade of andere gebreken worden geconstateerd door de verhuurder. De borgsom bedraagt €150,- per scooter. Bij meer dan 1 scooter kan er een maximum bedrag als borgsom tussen huurder en verhuurder worden afgesproken.

Artikel 9. Bij vroegtijdig terug brengen van het gehuurde vindt geen restitutie plaats. Bij een tijdsoverschrijding zal €10,- per uur in rekening worden gebracht, afgerond op hele uren.

Artikel 11. De scooters van Outdoor Overloon zijn verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering. De huurder gaat akkoord met een deze verzekeringsdekking met eigen risico van 150euro per gebeurtenis. De huurder erkent aansprakelijk te zijn voor ALLE mogelijke ontstane schade aan het gehuurde ongeacht of dit door schuld van de huurder dan wel derden ontstaan is. Het eigen risico van €150,- per gebeurtenis kan door de huurder voor €10,- per scooter worden afgekocht.

Artikel 12. Verhuurder heeft ten alle tijden het recht om het verhuur te annuleren indien weersomstandigheden zodanig zijn of dreigen te worden dat dit gevaar voor de huurder kan opleveren, dit is te allen tijde ter beoordeling van de verhuurder en beide partijen hebben geen recht op verhaal van gemaakte kosten.

Artikel 13. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt tijdens de huurperiode, in dit geval heeft met geen recht op teruggave van (een) de (gedeelte van de) huursom.

Artikel 14. Bij het parkeren van de scooter dient de huurder te allen tijde het meegeleverde slot te gebruiken en dit slot bij het achterwiel te bevestigen. Verder dient de huurder de scooter op het stuurslot te zetten en  in zijn/haar zicht veld te parkeren. Bij diefstal/vermissing wordt aangifte gedaan bij de politie. Kosten ter vervanging van de vermiste scooter zal volledig op de verhuurder verhaald worden met een maximum van €2.500,-. Dit valt niet onder het afkoop eigen risico dat door de verhuurder wordt aangeboden.

Artikel 15. Bij pech dient de huurder zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal trachten het technische mankement te verhelpen. Is dit niet mogelijk dan zal de verhuurder een vervangende scooter regelen. Indien geen vervangende scooter voor handen is dan heeft de huurder recht op restitutie van het verhuur bedrag minus de al verhuurde tijd.

Arrangementen

Ook arrangementen mogelijk. Combineer jullie activiteit met een van onderstaande opties voor een totaal verzorgde (mid)dag!

Betreft actieprijzen welke alleen via Outdoor Overloon mogelijk zijn. 

Neem contact met ons op

 • Laat een bericht achter

  Laat uw naam en e-mailadres achter dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Bedankt!

  Ongeldige invoer

  Ongeldig e-mailadres

  Ongeldige invoer

  Ongeldige invoer

  Typ de code hieronder over:

  Typ de code over
  Ongeldige invoer